ESBL-bildande e.coli i färskfoder

Med anledning av Aftonbladets artikel om ESBL i färskfoder som många verkar vara oroliga över väljer jag nu att göra ett uttalande.

Aftonbladets artikel grundar sig på en studie som SVA har gjort på uppdrag av Jordbruksverket, länkar till studien och relaterade artiklar återfinns här nedan. Det man kort kan utröna av studien om man läser den är:

Det gjordes 39 prover på 8 okända färskfodersorter producerade i Sverige Finland och Norge som innehåller kyckling där man sökte e.coli.
39/39 prover innehöll e.coli.
2/39 innehöll halter som var över jordbruksverkets rekommendationer.
9/39 prov innehöll halter av ESBL-bildande e.coli (förekommande i kyckling).
Hur tolkar vi då detta?

Oskar Nilsson som har genomfört studien finner det normalt att hitta e.coli i icke värmebehandlat färskfoder och är inget han utfärdar ett larm om som vissa vill ge sken av. Att ESBL hittats i 9/39 fall är såklart olyckligt dock väntat då kycklingindustrin har problem med det (samma kycklingindustri som producerar maten vi sätter på våra egna matbord).

ESBL är i sig inte sjukdomsframkallande, dock kan det i höga doser göra bakterier resistenta mot antibiotika. Därför kan man, om man är orolig, mata med foder som inte innehåller kyckling före, under och efter avslutad antibiotikakur, eller mata med värmebehandlat foder (torrfoder).

Proven som innehöll högst halter är förmodligen uteslutande baserade på kyckling. Jag finner att risken att det ska finnas skadliga nivåer i foder som innehåller flera animaliskakällor där kyckling inte är huvudingrediensen MYCKET liten.

I Sverige och övriga norden tillverkas färskfoder efter strikta HACCP-planer där chanserna för att foder ska kontamineras eller på något vis vara skadliga är mycket liten, foderråvaror tas från godkända foderleverantörer och kontrolleras från inleverans av råvara till utleverans av färdig produkt till kund.

Som kund är det dock viktigt att sköta hygienen genom att tvätta händer och diska skålar efter att man hanterat färskfoder för att minska risken att bakterier sprids och frodas. Detta gäller givetvis alla råa köttråvaror.

Summa summarum, anser jag det säkert att använda sig av färskfoder/BARF som inte uteslutande är baserade på kyckling. Inte bara våra produkter utan även våra branschkollegors.

Trevlig helg på er och utfodra hunden med det ni själva tycker verkar bäst!

/ Jonas Pahikka-aho VD Pondusfoder AB.

Länkar:

http://www.sva.se/antibiotika/anmalningspliktig-resistens/esbl/esbl-i-farskfoder-for-hund

Varukorg
Rulla till toppen