Viktigt att veta angående hygien och skötsel vid hantering av rått kött

Nu när sommaren och värmen är här så tänkte vi passa på att dela med oss av lite tips och tricks samt råd angående hantering av råa köttråvaror.

Att hund och människa många gånger kan smittas av samma bakterier är viktigt att komma ihåg. Men man bör även ha i åtanke att hunden har en annan matsmältningsapparat och är många gånger mer toleranta mot bakterier än vad vi människor är. Hunden har en starkare magsyra och en annan bakterieflora i sina tarmar än oss, och som i exemplet vid salmonella så kan man se att de inte alltid insjuknar. Tillhör man, eller har någon i familjen som tillhör riskgrupperna för smittor (spädbarn, människor med nedsatt immunförsvar eller äldre med/utan tidigare sjukdomsbild) så bör extra försiktighet vid hantering av eventuella smittämnen vidtas, oavsett om det är hundmat eller människomat. Eftersom vi värnar om både din och din hunds hälsa är vi noggranna med var vi får våra köttråvaror ifrån och att dessa kontinuerligt sköter sina fabrikers hygien och kontroller enligt branschstandard. Det innebär att allt kött som kommer från oss är kontrollerat enligt normal livsmedelsstandard.

Vi har hittills inte fått in någon anmälan om att någon hund eller människa blivit smittad av någon dålig bakterie, trots att vi har producerat råa hundfoder sedan starten -93. Detta kan vi tacka våra leverantörer för, i kombination med att vi är väldigt noggranna med hygienen i vår fabrik, våra frysars temperaturer och att vi förpackar våra produkter i korvar som i sin tur minskar syretillgången för eventuella bakterier.

Allt rått kött innehåller bakterier och levande organismer. Detta gör råvaran till en potentiell bärare av både bra och dåliga bakterier. Till de dåliga bakterierna kan E.Coli, Listeria, Salmonella, Campylobacter och så vidare höra. Här kommer en sammanfattning av de bakterier som vi får flest frågor om samt lite kort information och hanteringstips. Om du vill veta mer om bakterier och risker med rått kött finns allting väl sammanställt på Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och SVA.

Salmonella
Är förmodligen den mest diskuterade bakterien, som är känd för sin förekomst i rå kyckling. Faktum är att salmonella i svensk kyckling är väldigt ovanligt, tack vare det effektiva kontrollprogram som finns. En del studier har också påvisat att hundar oftast är bärare av Salmonella och sällan blir sjuka, såvida det inte är valpar eller äldre, eller sedan tidigare sjuka hundar. De kan, vid smittat intag däremot ha kvar bakterien i sin avföring. En sådan studie är utförd i USA med råvaror som hade ett positivt resultat för Salmonella av Daniel J. Joffe och Daniel P. Schlesinger (2002) Summeringen är att 80% av fodret innan intag innehöll Salmonella, men bara i 30% av fallen innehöll avföringen bakterien. Det hör till att understryka igen att frekvensen av Salmonella i svensk kyckling är extremt låg, och även i ett positivt fall är risken för sjukdom extremt låg, och spridning likaså.
Vårt råd kring rå kyckling är att använda en separat skärbräda och kniv som diskas eller behandlas med bakteriedödande medel, ett tips på ett sådant naturligt medel är äppelcidervinäger. Man ska alltid tvätta händerna vid hantering av rå köttråvara.

Enligt Svensk Fågel är frekvensen av Salmonella i svensk kyckling unikt låg, under 0,1%.
Om man vill så kan man läsa mer om kontrollprogrammet via Svensk Fågels hemsida.

ESBL-bildande E. coli och Enterohemorragisk E. coli (EHEC)
För något år sedan presenterades en varning kring ESBL-bildande E. Coli i råfoder för hund (SVA, 2018) . Detta är samma problematik som ses inom sjukvården och är något som vi ser allvarligt på. Bakterien Escherichia coli (E. Coli) är en bakterie som naturligt finns i tarmen på alla varmblodiga djur, såväl fågel, nöt, hund och människa. Problemet i detta fallet är när det bildas Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)-enzym, ett enzym som bryter ner betalaktamantibiotika, den vanligaste formen av antibiotikagrupper som används idag. Ett djur som har ESBL-bildande E.Coli i tarmen kan därför åsamkas en antibiotikaresistens. Mängden ESBL-bildande E.Coli är onekligen högst i importerat kött, även om det förekommer också i svenskt, norskt, danskt och finskt kött. Livsmedelsverket (2011) har presenterat en studie  där de dock anger att den problematik som finns inom sjukvården inte i tillräcklig utsträckning kan hänvisas till de bakterier som finns i kött. Man bör ändå följa de råd som angivits av SVA (2018) vid utfodring med rå kyckling till hund, det vill säga att inte ge hunden hunden rå kyckling under och en tid efter antibiotikabehandling.

Enligt Livsmedelsverket (2016) är förekomsten av EHEC cirka 1% på svenskt nötkött, jämfört med 13% på utländskt kött. Liksom många andra bakterier är det hygienisk hantering hos producenterna som är av högsta innebörd, men även hanteringen hos dig som konsument är viktig. Att fodret förvaras fryst under hela fryskedjan är viktigt, och om det tinas upp och sedan förvaring så är det viktigt att begränsa tillgången till syre.
Återigen vill vi påpeka innebörden av god kökshygien och att man tvättar händerna efter hantering.
Evira (2016) publicerade bra information om just EHEC, länken finner ni nedan.

Campylobacter

Campylobacter är en av de vanligast förekommande bakterier i svensk kyckling men det finns även i nöt, gris och får. Campylobacter är mer känsliga för nedfrysning och överlever sällan djup nedfrysning (under -20 grader) det är också en bakterie som är självläkande i de flesta fall.
Campylobacter sprids inte lika fort om köttråvaran tinas i kylskåp jämfört med rumstemperatur.

Listeria
Listeria monocytogenes är en av de vanligaste bakterierna som förekommer i kött. Listeria är en av de mest härdiga bakterierna, den överlever både frysning och syrebrist men samtidigt är det väldigt ovanligt att det leder till sjukdomen listerios. Liksom med de tidigare bakterierna så är det mest utsatta grupper som är känsliga för sjukdomen.

Sammanfattningsvis är våra råd att hålla en god kökshygien och alltid tvätta händerna vid kontakt med rå råvaror, såväl animalier som vegetabilier. Vi råder er också att alltid plocka upp efter er hund och hålla rastgårdar och hundgårdar väl skötta. Vi råder er också att hålla produkterna väl djupfrysta, kontrollera era frysar med jämna mellanrum och tina upp produkterna i kylskåp. Vill ni förvara produkterna mellan serveringarna så rekommenderar vi burkar med välsittande lock och en låg kylskåpstemperatur (gärna under 4 grader) för bästa hållbarhet. Det finns många bra, naturliga städmedel att ta till hjälp. Äppelcidervinäger och ättika är en sådan, men man kan även använda starkare desinficerande medel om man hellre vill det.

 

Länkar:

Daniel J. Joffe och Daniel P. Schlesinger (2002) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC339295/
Livsmedelsverket (2011) https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2011/2011_livsmedelsverket_kartlaggning_esbl_bildande_ecoli_salmonella_pa_kott.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=e.+coli&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=46.194.156.83&_t_hit.id=Livs_Common_Model_MediaTypes_DocumentFile/_93486dcf-ad86-48f9-9a68-2f75253a1e64&_t_hit.pos=6
Evira (2016) https://www.evira.fi/sv/livsmedel/information-om-livsmedel/livsmedelsfaror/matforgiftningar/bakterier-som-orsakar-matforgiftningar/escherichia-coli/fragor-och-svar-om-ehec/
SVA (2018) http://www.sva.se/antibiotika/anmalningspliktig-resistens/esbl/esbl-i-farskfoder-for-hund
Svensk fågel https://svenskfagel.se/program/salmonella/

Varukorg